Fietsgids Sporen in het zand Fietsroutes op Terschelling | VVV Terschelling

Wie dit 72 pagina's tellend boek gelezen heeft weet meer over de Terschellinger, dan de eilander zelf! Het is een rijk geillustreerd werk, wat de sporen uit het verleden weer zichtbaar maakt. Het geeft een goed beeld van de eilander cultuurhistorie, in veel van haar facetten. 
 
Al fietsend beleeft u de geschiedenis van het mooie eiland Terschelling in ontmoetingen met de meer dan 400 jaar oude vuurtoren de Brandaris in West Terschelling tot de strandvonderijschuur in Hoorn en van het Lutinemonument in West tot het Stryper kerkhof in Midsland. 
 
Fietsroute: SPOREN IN HET ZAND, 1000 jaar mensen op Terschelling
 
De fietsroute werd in gebruik genomen in juli 2005 en is herdrukt in 2021. Verschillende eilander verenigingen en instellingen hebben aan de totstandkoming van deze route een bijdrage geleverd. De route zelf is gemarkeerd met oude stoeppalen en is zowel links als rechtom te fietsen, al naar gelang waar de wind vandaan komt! 
 
72 pagina's inclusief een voorwoord van de burgemeester, een plattegrond van Terschelling en tips voor een versnapering onderweg.

€ 7.50

Klik voor meer informatie

Reisboekwinkel de Zwerver
Product
 

Wandelgids Wandelen op Terschelling | VVV Terschelling

Staatsbosbeheer stelde samen met de Stichting "sporen in het zand" en de VVV de meest complete wandelroutes en wandelgids voor Terschelling samen. Er zijn met paaltjes bebakende wandelroutes met uitgebreide landschaps- en fenomeen beschrijvingen en wat langere beschreven wandelingen. Het wandelnetwerk met zijn trajectenstructuur legt het hele eiland voor u open voor middellange en lange wandelingen. voor meer plezier en beleving in de natuur is een beknopte veldgids toegevoegd.

6 paaltjes- en 4 kaartwandelingen van 5 tot 15 kilometer.

 

€ 7.50

Klik voor meer informatie

Reisboekwinkel de Zwerver
Product
 

Topografische kaart Wandelkaart Terschelling | Kaarten en Atlassen.nl

Dit is een topografische kaart van het eiland, tweezijdig bedrukt. Zo ongeveer alle details van het landschap zijn terug te vinden op deze kaart. Bedenk wel dat er geen wandel- en fietspaden daadwerkelik staan ingetekend. Voordeel van deze kaart is dat het eigenlijk de vervanger is van de kaart van de topografische dienst in het verleden: door een nieuwe indeling heb je nu van deze dienst meerdere kaarten nodig, terwijl deze uitgever het mooi op één kaart heeft gedrukt. Wel is de kleurstelling tameljk donker, dat is dan weer jammer .....
 
De topografische kaarten zijn gedrukt op het milieu vriendelijke stone paper. De kaarten zijn waterafstotend en scheurvast. De dubbelzijdige kaart heeft opengeslagen een formaat van 50 bij 70 cm en dichtgevouwen het handzame formaat van 10 bij 16 cm.

€ 9.95

Klik voor meer informatie

Reisboekwinkel de Zwerver
Product
 

Wandelkaart Fietskaart Terschelling | VVV Terschelling

Een ruime overzichtskaart met een overzichtelijk beeld van het eiland plus de fietspaden en wandelpaden. Op de keerzijde de plattegronden van de grote dorpen op Terschelling en belangrijke en handige adressen.

€ 4.95

Klik voor meer informatie

Reisboekwinkel de Zwerver
Product
 

Wandelkaart 08 Noordwest Friesland Fryslan | Falk

Enigzins vereenvoudigde kaart op gedetailleerde schaal. Ingetekend zijn alle wandelknoopunten en de routes die deze verbinden. Ook de lange afstands wandelingen als Friese Kustpad en Wad- en Wierdenpad vind je hier op terug. Informatie als campings, restaurants en afstanden staan ingetekend. Een zeer prettig leesbare kaart voor een klein gebied.

Harmonica gevouwen wandelkaart voor de mooiste wandelingen in Noordwest Fryslan inclusief het wandelknooppuntennetwerk.

- Schaal 1:25.000
- Wandelknooppuntennetwerk inclusief afstanden met daarbij aangegeven of het een verhard, onderhard of een laarzenpad is
- 4 beschreven dagwandelingen
- Uitgebreid met toeristische en recreatieve voorzieningen als een evenementenkalender, informatie over de natuurgebieden en 17 VVV tips
- Met plaatsnamenregister 
 
Plaatsnamenregister: Terschelling, Vlieland, Harlingen, Leeuwarden, het Bildt, Ameland, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel, Dongeradeel, Tytsjerksteradiel, Franekeradeel, Menameradiel, Littenseradiel, Smallingerland, Heerenveen, Súdwest-Fryslân, Hollands Kroon, De Fryske Marren.

€ 9.99

Klik voor meer informatie

Reisboekwinkel de Zwerver
Product